ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛ.-SIMEUNOVIC
--
--
--
BYE
--
--
--
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΤΑΛΑΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΛΟΓΡΗ-ΞΟΥΡΗΣ
--
--
--
ΧΑΣΟΜΕΡΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΧΟΛΕΒΑΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΡΚΑΖΗ-ΤΖΙΩΛΑΣ
2
65
--
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ
6
77
--
BYE
--
--
--
ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ-ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
--
--
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
3
6
--12
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛ.-SIMEUNOVIC
6
3
--14
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΤΑΛΑΣ
6
6
--
ΚΑΛΟΓΡΗ-ΞΟΥΡΗΣ
0
2
--
ΧΑΣΟΜΕΡΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
3
4
--
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΧΟΛΕΒΑΣ
6
6
--
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ
1
4
--
ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ-ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
6
6
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛ.-SIMEUNOVIC
6
6
--
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΤΑΛΑΣ
4
3
--
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΧΟΛΕΒΑΣ
4
2
--
ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ-ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
6
6
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛ.-SIMEUNOVIC
77
6
--
1st
ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ-ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
65
3
--
2nd